Strona Główna

 

 

 

 

 

Sąd Rejonowy w Malborku zawiadamia, iż w dniach 30.11.2020r. do 01.12.2020r. mogą wystąpić trudności w nawiązaniu połączenia telefonicznego z tut. jednostką – w związku z planowanymi pracami serwisowymi.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

!!!    U W A G A    !!!

W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 Prezes Sądu Rejonowego w Malborku wprowadził ograniczenia w dostępie do budynków sądowych w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej, ul. 17 marca oraz w budynku w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej.

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2020 roku wszystkie nieodwołane posiedzenia i rozprawy w Sądzie Rejonowym w Malborku odbywają się zgodnie z doręczonymi wezwaniami i zawiadomieniami. Jednakże wstęp na teren budynków sądowych możliwy jest wyłącznie po okazaniu wezwania lub zawiadomienia, względnie uprzedniej zgody.

Procedura dostępu do czytelni akt znajduje się w zakładce czytelnia.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z ograniczeniami w osobistym kontakcie z Sądem uruchomione zostały dodatkowe numery telefonów, bezpośrednio do pracowników (sekretarzy sądowych) Wydziałów, pod którymi będą Państwo mogli uzyskać informację we wszystkich sprawach, w tym o odwołaniu lub zmianie terminu.

Rekomendujemy również kontakt z Sądem, poszczególnymi Wydziałami lub innymi komórkami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dodatkowe numery telefonów:

I Wydział Cywilny – 055-647 0784,  055-647 0785,  055-647 0786
II Wydział Karny – 055-647 0760, 055-647 0761,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich – 055-647 0787
V Wydział Ksiąg Wieczystych – 055-647 0762
VII Wydział Wykonywania Orzeczeń – 055-647 0763

W sprawie wznowienia przyjęć interesantów przez sekretariaty wydziałów Sądu Rejonowego w Malborku – proszę sprawdzić zakładkę AKTUALNOŚCI

.

.

Samoobsługowy terminal płatniczy.

Sąd Rejonowy w Malborku uprzejmie informuje, ze w budynku Sądu przy ul. 17 Marca 3 z dniem 03.11.2020r. zainstalowany został samoobsługowy terminal płatniczy, tzw. wpłatomat, który umożliwia zakup e-znaków oraz dokonywanie płatności z tytułu dochodów budżetowych na rzecz Sądu Rejonowego w Malborku w formie bezgotówkowej, za pośrednictwem kart płatniczych.Więcej informacji:

http://www.malbork.sr.gov.pl/2020/11/03/samoobslugowy-terminal-platniczy-dla-sadow/

.

.

Nr rachunku bankowego dla dochodów
Sądu Rejonowego w Malborku
na który należy uiszczać opłaty sądowe, grzywny, koszty sądowe, opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych
w formie bezgotówkowej:

NBP O/Okr. Gdańsk

29 1010 1140 0050 6322 3100 0000.

 
Centrala
tel. (55) 647-07-01
tel. (55) 647-07-00
e-mail: srmalbork@malbork.sr.gov.pl
  • EPUAP – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  •   Komunikat dla interesariuszy– Komunikat dotyczący uzyskania informacji o sprawie sądowej za pośrednictwem drogi elektronicznej

Sąd urzęduje:
w poniedziałki od 7:30- 18.00
od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 
Godziny przyjęć interesantów przez Prezesa Sądu Rejonowego w Malborku:
poniedziałek: 10:00 – 13:00

Główna siedziba Sądu w której mieszczą się:

Prezes Sądu, Oddział Administracyjny, Księgowość , wydziały: II Karny, V Ksiąg Wieczystych, VII Wykonywania Orzeczeń oraz  Kuratorzy dla Dorosłych

ul.17 Marca 3

82-200 Malbork


Wydziały: I Cywilny, III Rodzinny i Dla Nieletnich, IV Pracy oraz Kuratorzy do Spraw Rodzinnych mieszczę się w budynku Sądu pod adresem

ul. Poczty Gdańskiej 19

82-200 Malbork


Wydział: IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim mieści się w budynku Sądu pod adresem

ul. Warszawska 28

82-100 Nowy Dwór Gdański

tel. (55) 261-31-01,

fax. (55) 246-46-54

e- mail : srmalbork@malbork.sr.gov.pl


Biuro Obsługi Interesantów w budynku Sądu przy ul. 17 Marca 3

pokój nr 106 Mapa – 17 Marca 3 czynny 8:00-15:00

tel.(55) 647-07-01

e- mail :  boi@malbork.sr.gov.pl

EPUAP – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Zakres udzielanych informacji:

  • Informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach niezbędnych do wniesienia sprawy do Sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia, o terminach i miejscach rozpraw;
  • Udostępnianie interesantom list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych;
  • Udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism sądowych;
  • Informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów, kierowanie do właściwych sal rozpraw.

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Malborku:

miasta: Malbork, Krynica Morska oraz gminy: Malbork, Lichnowy, Miłoradz, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Ostaszewo, Stare Pole, Stegna, Sztutowo.

1. Opłaty dotyczące spraw prowadzonych w Sądzie Rejonowym w Malborku :
– opłaty sądowe (wpisy)
– grzywny
– koszty sądowe
-opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych

należy uiszczać poprzez dokonanie wpłaty na rachunek :

NBP O/Okr. Gdańsk
29 1010 1140 0050 6322 3100 0000

2. Wpłaty dotyczące depozytów sądowych należy uiszczać na rachunek :

Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych uprzejmie informuję iż z dniem 01 stycznia 2015 roku ulegają zmianie numery rachunków bankowych w zakresie sum depozytowych.

Rachunki prowadzone będą przez Bank Gospodarstwa Krajowego odpowiednio:

PLN    95 1130 1017 0021 1001 0290 0004 – Depozyty  – płatność przelewem

PLN   46 1240 6957 0111 0000 0000 0975  – Depozyty – płatność gotówką w banku lub Urzędzie Pocztowym

USD   68 1130 1017 0021 1001 0290 0005

EUR   52 1130 1017 0021 1001 0290 0002

CHF   79 1130 1017 0021 1001 0290 0001

GBP   25 1130 1017 0021 1001 0290 0003

Z dniem 01 stycznia 2015 roku nie będzie możliwości dokonania wpłaty sum depozytowych w kasie Sądu.

 

3. Wpłaty dotyczące zaliczek na poczet wynagrodzenia biegłych, kuratorów, tłumaczy itp. należy dokonywać na rachunek :

NBP O/Okr. Gdańsk
66 1010 1140 0050 6313 9800 0000

4. Wpłaty dotyczące Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej należy dokonywać na rachunek :

10 1130 1121 0006 5593 9920 0001

Sposób przyjmowania i załatwianie spraw: wszelkie pisma adresowane do Sądu wpływają do Biura Podawczego. Pracowni biura podawczego poszczególne pisma przekazuje kierownikowi odpowiedniego sekretariatu wydziału bądź oddziału, natomiast adresowane imiennie do prezesa sądu doręcza prezesowi sądu bez otwierania koperty. Kierownik sekretariatu sekretariatu przedstawia wpływające pisma przewodniczącemu wydziału, który wydaje zarządzenie, co do sposobu jego załatwienia. Wszelkie pisma i przesyłki sądowe wysyłane są z sądu przez Biuro Podawcze.

 Opublikowano przez o 11:49