Lis 122019
 

ZARZĄDZENIE  Nr Adm. 011 – 41/19

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Malborku

z dnia 23 lipca 2019 r.

w sprawie: ustalenia dnia 24 grudnia 2019 r.  ( wtorek ) dniem wolnym od pracy

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. b i art. 31a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U.  z 2018r., poz. 23 tj.) oraz § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia  2015r. – Regulaminu urzędowania sądów powszechnych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2316 ) w zw. z art. 13 § 2 Kodeksu Pracy (. Dz. U z 2016 r , poz. 1666 ze zm. )

zarządzamy, co następuje:

ustalamy dzień 24 grudnia 2019 roku (wtorek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Sądu Rejonowego w Malborku w zamian za odpracowanie tego dnia w dniu 07 grudnia 2019 roku (sobota).

 Opublikowano przez o 09:22