Lis 032020
 

Sąd Rejonowy w Malborku uprzejmie informuje, ze w budynku Sądu przy ul. 17 Marca 3 z dniem 03.11.2020r. zainstalowany został samoobsługowy terminal płatniczy, tzw. wpłatomat, który umożliwia zakup e-znaków oraz dokonywanie płatności z tytułu dochodów budżetowych na rzecz Sądu Rejonowego w Malborku w formie bezgotówkowej, za pośrednictwem kart płatniczych.

Terminal zainstalowany został w korytarzu na parterze budynku. Urządzenie obsługuje karty Visa, MasterCard, Maestro.

Wpłatomat wyposażony jest w czytnik zbliżeniowy oraz czytnik tradycyjny, do którego karta wsuwana jest tylko częściowo (nie ma możliwości zablokowania karty w urządzeniu).

Za pomocą wpłatomatu można dokonywać bezgotówkowo wpłat na rachunek dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Malborku m.in. z tytułu:

 – opłata od pozwu,

– opłata od wniosku;

– opłata za kserokopię;

– zażalenie, skarga;

– grzywna, grzywna samoistna;

– koszty postępowania.

Za pośrednictwem urządzenia aktualnie możliwy jest również zakup e-znaku.

Terminal umożliwia także założenie Karty ID klienta (w formie elektronicznej na podany numer telefonu lub w formie wydruku). Dzięki karcie dane klienta zaczytywane są do urządzenia automatycznie, bez konieczności ich każdorazowego wprowadzania.

Za pośrednictwem terminala nie dokonamy natomiast wpłaty na rachunek sum na zlecenie, np. tytułem zaliczki związanej z toczącym się postępowaniem. Terminal obsługuje wyłącznie rachunek dochodów.

Jak korzystać z wpłatomatu: