Lip 122019
 

I N F O R M A C J A

W związku z okresem urlopowym

  Biuro Obsługi Interesanta

                                        w dniach  15 – 19 / VII / 2019 r.

                                                   będzie nieczynne.     

W związku z powyższym wszelkie sprawy należy załatwiać w poszczególnych sekretariatach wydziałów  Sądu Rejonowego w Malborku.

 Opublikowano przez o 10:41
Lut 262019
 

Sąd Rejonowy w Malborku uprzejmie informuje iż przedłuża termin do składania dokumentów dotyczących konkursu na stanowisko stażysty (umowa na zastępstwo) do dnia 1 marca 2019r.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń SR Malbork oraz opublikowana na stronie internetowej tutejszego sądu w terminie do dnia 7 marca 2019r.

 Opublikowano przez o 11:57