Lis 032020
 

Sąd Rejonowy w Malborku uprzejmie informuje, ze w budynku Sądu przy ul. 17 Marca 3 z dniem 03.11.2020r. zainstalowany został samoobsługowy terminal płatniczy, tzw. wpłatomat, który umożliwia zakup e-znaków oraz dokonywanie płatności z tytułu dochodów budżetowych na rzecz Sądu Rejonowego w Malborku w formie bezgotówkowej, za pośrednictwem kart płatniczych.

Terminal zainstalowany został w korytarzu na parterze budynku. Urządzenie obsługuje karty Visa, MasterCard, Maestro.

Wpłatomat wyposażony jest w czytnik zbliżeniowy oraz czytnik tradycyjny, do którego karta wsuwana jest tylko częściowo (nie ma możliwości zablokowania karty w urządzeniu).

Za pomocą wpłatomatu można dokonywać bezgotówkowo wpłat na rachunek dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Malborku m.in. z tytułu:

 – opłata od pozwu,

– opłata od wniosku;

– opłata za kserokopię;

– zażalenie, skarga;

– grzywna, grzywna samoistna;

– koszty postępowania.

Za pośrednictwem urządzenia aktualnie możliwy jest również zakup e-znaku.

Terminal umożliwia także założenie Karty ID klienta (w formie elektronicznej na podany numer telefonu lub w formie wydruku). Dzięki karcie dane klienta zaczytywane są do urządzenia automatycznie, bez konieczności ich każdorazowego wprowadzania.

Za pośrednictwem terminala nie dokonamy natomiast wpłaty na rachunek sum na zlecenie, np. tytułem zaliczki związanej z toczącym się postępowaniem. Terminal obsługuje wyłącznie rachunek dochodów.

Jak korzystać z wpłatomatu:

Paź 092020
 

W tym roku z uwagi na stan epidemii w towarzyszącym mu i obchodzonym w całej Polsce​Tygodniu Mediacji (12-16 października 2020 r.) w Sądzie Okręgowym w Gdańsku odbędą się tylko wcześniej wyznaczone przez Sąd posiedzenia informacyjne dotyczące mediacji w trybie art. 183(8) kpc.

Po szczegóły w odnośniku poniżej:

http://www.gdansk.so.gov.pl/tydzien-mediacji-2020

 Opublikowano przez o 12:05
Maj 262020
 

ZARZĄDZENIE Nr Adm. 011 -133/20

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Malborku

z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie: ustalenia dnia 24 grudnia 2020 r. i 14 sierpnia 2020 r. dniami wolnym od pracy

Na podstawie: art. 22 § 1 pkt 1 lit. b i art. 31 a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2019r., poz. 52 tj. ze zm.) w związku z § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulaminu urzędowania sądów powszechnych ( Dz. U. z 2019r., poz. 1141) oraz zgodnie z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019r., poz. 1040 t.j. ze zm.)

zarządzamy

  1. dzień 14 sierpnia 2020 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Sądu Rejonowego w Malborku, za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 r. (sobota), tj. w dniu wolnym od pracy;
  2. dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Sądu Rejonowego w Malborku, za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 r. (sobota), tj. w dniu wolnym od pracy.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Opublikowano przez o 23:34