Lut 182020
 

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

W związku z organizowanym

„Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

w dniach 21 lutego – 28 lutego 2020 r.

w godzinach od 10:00 do 12:00   

Asystenci sędziów Sądu Rejonowego w Malborku będą udzielali bezpłatnie informacji osobom  pokrzywdzonym przestępstwem  o przysługujących im prawach.

D Y Ż U R Y:

 • 21 lutego 2020 r. (piątek) – Asystent sędziego Magdalena Wiśniewska,  pokój nr 304; budynek sądu przy ul. 17 Marca 3;
 • 24 lutego 2020 r. (poniedziałek) – Asystent sędziego Anna Klimek- Kowalska, pokój nr 1; budynek sądu przy ul. Poczty Gdańskiej nr 19;
 • 25 lutego 2020 r. (wtorek) – Asystent sędziego Joanna Seibert, pokój       nr 2; budynek sądu przy ul. Poczty Gdańskiej nr 19;
 • 26  lutego 2020 r. (środa) – Asystent sędziego Katarzyna Przetakiewicz, pokój  nr 304; budynek sądu przy ul. 17 Marca 3;
 •  27 lutego 2020 r. (czwartek) – Asystent sędziego Pamela Duliban, pokój nr 22; budynek sądu przy ul. Poczty Gdańskiej nr 19;
 • 28 lutego 2020 r. (piątek) – Asystent sędziego Magdalena Wiśniewska, pokój nr 304; budynek sądu przy ul. 17 Marca 3.

D Y Ż U R Y kratorów zawodowych:

Kuratorów zawodowych Rodzinnych i dla Nieletnich               

w Sądzie Rejonowym w Malborku,

ul. Poczty Gdańskiej nr 19:

 • w dniu 21 lutego 2020 r.-  kurator specjalista Ewa Bełdycka, pokój      nr 31
 • w dniu 24 lutego 2020 r. –  kurator zawodowy Iwona Przybyła, pokój nr 21
 • w dniu 25 lutego 2020 r.-  kurator specjalista Teresa Tyra, pokój      nr 31
 • w dniu 26 lutego 2020 r.-  kurator zawodowy Iwona Przybyła, pokój   nr 21
 • w dniu 27 lutego 2020 r.-  kurator specjalista Teresa Tyra, pokój        nr 31
 • w dniu 28 lutego 2020 r.-  kurator specjalista Ewa Bełdycka, pokój    nr 3

D Y Ż U R Y

Kuratorów zawodowych Rodzinnych i dla Nieletnich

w Sądzie  Rejonowym   w Malborku

z/s w  Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28:

 • w dniu 24 lutego 2020 r.   kurator specjalista Aleksandra Dudek, pokój nr 3A
 • w dniu 25 lutego 2020 r.-   kurator specjalista Ewa Niemczyk, pokój   nr 3A
 • w dniu 26 lutego 2020 r.-   kurator specjalista Aleksandra Dudek, pokój nr 3A
 • w dniu 27 lutego 2020 r. –  kurator specjalista Ewa Niemczyk, pokój    nr 3A

Dyżury będą pełnione w godzinach

od 10.00 do 15.00.

OSOBY POKRZYWDZONE PRZESTĘPSTWEM

MOGĄ KORZYSTAĆ Z OFERTY PODMIOTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI:

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

 Opublikowano przez o 09:21
Lis 122019
 

ZARZĄDZENIE  Nr Adm. 011 – 41/19

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Malborku

z dnia 23 lipca 2019 r.

w sprawie: ustalenia dnia 24 grudnia 2019 r.  ( wtorek ) dniem wolnym od pracy

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. b i art. 31a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U.  z 2018r., poz. 23 tj.) oraz § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia  2015r. – Regulaminu urzędowania sądów powszechnych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2316 ) w zw. z art. 13 § 2 Kodeksu Pracy (. Dz. U z 2016 r , poz. 1666 ze zm. )

zarządzamy, co następuje:

ustalamy dzień 24 grudnia 2019 roku (wtorek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Sądu Rejonowego w Malborku w zamian za odpracowanie tego dnia w dniu 07 grudnia 2019 roku (sobota).

 Opublikowano przez o 09:22