Lut 262019
 

Sąd Rejonowy w Malborku uprzejmie informuje iż przedłuża termin do składania dokumentów dotyczących konkursu na stanowisko stażysty (umowa na zastępstwo) do dnia 1 marca 2019r.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń SR Malbork oraz opublikowana na stronie internetowej tutejszego sądu w terminie do dnia 7 marca 2019r.

 Opublikowano przez o 11:57