Czytelnia – Rezerwacja akt

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 011-110/20 -Adm. Prezesa Sądu Rejonowego w Malborku z dnia 14 maja 2020 r. w spraw Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Malborku oraz wprowadzenia regulaminu Czytelni Akt.

W Sądzie Rejonowym w Malborku funkcjonuje Czytelnia akt. Czytelnia akt mieści się w budynku przy ul. 17 Marca 3

  • Czytelnia działa w ramach Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Malborku.
  • W pokoju nr 106 przy ul. 17 Marca 3 udostępniane są akta spraw toczących się w Sądzie Rejonowym w Malborku w Wydziale I Cywilnym,Wydziale II Karnym, III Wydziale Rodzinnym i dla Nieletnich,Wydziale IV Pracy oraz Wydziale VII Wykonywania Orzeczeń.

Jak to działa?

Prosimy o składanie zapytań jak najwcześniej, możliwie 2 dni przed planowanym terminem zapoznania się z aktami.

Telefon: 0-55 647 07 01

E-mail: czytelnia@malbork.sr.gov.pl

Pamiętaj o poprawnym podaniu sygnatury i adresu e-mail!

W ciągu 24 godzin od otrzymania wniosku zostanie do Państwa skierowana odpowiedź za pośrednictwem poczty elektronicznej. w której zostanie wskazany termin i godzina udostępnienia akt.

Załączniki:

 Opublikowano przez o 23:45