Informacje

 

Główna siedziba Sądu w której mieszczą się:

Prezes Sądu, Oddział Administracyjny, Księgowość , wydziały: II Karny, V Ksiąg Wieczystych, VII Wykonywania Orzeczeń oraz  Kuratorzy dla Dorosłych mieszczę się w budynku Sądu pod adresem

ul.17 Marca 3

82-200 Malbork

Centrala 

tel.(55) 647-07-00

Biuro Obsługi Interesantów:

p.106

ul.17 Marca 3

82-200 Malbork

tel.(55) 647-07-01

e- mail :  poi@malbork.sr.gov.pl

 

Wydziały: I Cywilny, III Rodzinny i Dla Nieletnich, IV Pracy oraz Kuratorzy do Spraw Rodzinnych mieszczę się w budynku Sądu pod adresem

ul.Poczty Gdańskiej 19

82-200 Malbork

Centrala 

tel.(55) 647-07-00

Biuro Obsługi Interesantów:

p.106

ul.17 Marca 3

82-200 Malbork

tel.(55) 647-07-01

e- mail :  poi@malbork.sr.gov.pl

 

Wydział: IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim mieści sie w budynku Sądu pod adresem

ul.Warszawska 28

82-100 Nowy Dwór Gdański

tel. (55) 261-31-01,

fax. (55) 246-46-54

 

e- mail : srmalbork@malbork.sr.gov.pl

 

Sąd urzęduje:

w poniedziałki od 7:30- 18.00

od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 

 

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Malborku:

miasta: Malbork, Krynica Morska oraz gminy: Malbork, Lichnowy, Miłoradz, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Ostaszewo, Stare Pole, Stegna, Sztutowo.

  1. Opłaty dotyczące spraw prowadzonych w Sądzie Rejonowym w Malborku : – opłaty sądowe (wpisy) – grzywny – koszty sądowe -opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych

należy uiszczać poprzez dokonanie wpłaty na rachunek :

NBP O/Okr. Gdańsk 29 1010 1140 0050 6322 3100 0000

  1. Wpłaty dotyczące depozytów sądowych należy uiszczać na rachunek :

Uwaga!!!

Z dniem 16.10.2013 roku zmienia się rachunek sum depozytowych. Od tego dnia wpłaty dotyczące depozytów sądowych należy uiszczać na rachunek:

 

BGK O/Gdańsk

72 1130 1121 0006 5593 9990 0001

 

  1. Wpłaty dotyczące zaliczek na poczet wynagrodzenia biegłych, kuratorów, tłumaczy itp. należy dokonywać na rachunek :

NBP O/Okr. Gdańsk 66 1010 1140 0050 6313 9800 0000

 

Sposób przyjmowania i załatwianie spraw: wszelkie pisma adresowane do Sądu wpływają do Biura Podawczego. Pracowni biura podawczego poszczególne pisma przekazuje kierownikowi odpowiedniego sekretariatu wydziału bądź oddziału, natomiast adresowane imiennie do prezesa sądu doręcza prezesowi sądu bez otwierania koperty. Kierownik sekretariatu sekretariatu przedstawia wpływające pisma przewodniczącemu wydziału, który wydaje zarządzenie, co do sposobu jego załatwienia. Wszelkie pisma i przesyłki sądowe wysyłane są z sądu przez Biuro Podawcze.

 Opublikowano przez o 13:00