Komornik Sądowy

 

Kancelaria Komornicza nr  IV 

TADEUSZA ŚWIĘCICKIEGO

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Malborku

82-200 Malbork,  Al. Wojska Polskiego 501/3

Tel./Fax. 55 272 69 64

Kancelaria czynna w godz. od 7/30 – 15/30

Komornik przyjmuje interesantów w środy w godz. od 9/00 – 13/00

Z uwagi na ograniczenia wynikające z art.10 ust.4 uks, stosownie do treści art.8 ust.9 uks informujemy o zaistnieniu przesłanek do odmowy przyjmowania przez komornika Tadeusza Święcickiego spraw z wyboru.

Załącznik: Pismo Tadeusza Święcickiego.


Kancelaria Komornicza nr III

PAWŁA KALINOWSKIEGO

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Malborku

82-200 Malbork, 500-Lecia 98

Tel. 789-385-432

Kancelaria czynna w godz. od 9/00 – 15/00

Komornik przyjmuje interesantów w środy w godz. od 10/00 – 14/00

Komornik Sądkowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Paweła Kalinowski ,Kancelaria Komornicza nr III w Malborku stosownie do treści art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz.U. 2018 r. poz.771,1443,1669) zawiadamia,ze w odniesieniu do tutejszej kancelarii zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru.

Załącznik: Pismo Paweł Kalinowski


Kancelaria Komornicza nr II

AGNIESZKI CHOJNACKIEJ

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Malborku

82-200 Malbork, ul. Kościuszki 23b/3

Tel. 55 242 55 60

Komornik Sądkowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Agnieszka Chojnacka, Kancelaria Komornicza nr II w Malborku zgodnie z art. 10 ust.4 pkt.1,informuje, że nie może przyjmować spraw z poza rewiru.

Załącznik: Pismo Agnieszka Chojnacka


Kancelaria Komornicza nr I

PRZEMYSŁAWA BIERNACKIEGO

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Malborku 

82-100 Nowy Dwór Gdański

Ul.Dworcowa 14

Tel./Fax. 55 246-28-48

Kancelaria czynna w godz. od 8/00 – 16/00

Komornik przyjmuje interesantów w środy w godz. od 9/00 – 16/00

Skargi i wnioski:

W załączeniu scan trybu przyjmowania skarg i wniosków

 Opublikowano przez o 22:15