Mediacje

 

W tym roku z uwagi na stan epidemii w towarzyszącym mu i obchodzonym w całej Polsce​Tygodniu Mediacji (12-16 października 2020 r.) w Sądzie Okręgowym w Gdańsku odbędą się tylko wcześniej wyznaczone przez Sąd posiedzenia informacyjne dotyczące mediacji w trybie art. 183(8) kpc.

Po szczegóły w odnośniku poniżej:

http://www.gdansk.so.gov.pl/tydzien-mediacji-2020


      Program spotkania w dniu 16 października 2019r.                   

          Program  spotkania  w dniu 16 października 2019r. w godz. 9.30 do
 11.00  w  Sądzie Rejonowym w Malborku  w związku  z  obchodami 
Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji .
 
 Temat ; Mediacje z zakresu prawa pracy i sporów zbiorowych
 
 Powitanie zaproszonych gości i rozpoczęcie spotkania .
  
 1. Wprowadzenie do dyskusji o tym, czym jest mediacja, kiedy i jak ją
 stosować:
 a) rodzaje konfliktów, na które narażony jest Przedsiębiorca w ramach
 swojej działalności (konflikty z kontrahentami, konflikty pracownicze),
 b) cena konfliktu (negatywne skutki konfliktów w biznesie i firmie).
  
 2.Problematyka ogólna mediacji, kto może skierować sprawę do mediacji,
 podstawy prawne mediacji pracowniczych, kiedy stosować mediacje
 pracownicze, jakie są korzyści z mediacji pracowniczej.
  
 3. Czy mediacje mogą prowadzić do osiągnięcia satysfakcjonującego
 porozumienia pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Przeszkody i bariery ze
 strony pracownika i pracodawcy. Korzyści stosowania mediacji:
 a) PR Firmy,
 b) budowanie marki,
 c) inwestycja w pomnażanie kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa.
  
 4. Oczekiwania wobec mediacji z punktu widzenia:
 a) pracownika;
 b) pracodawcy;
 c) związków zawodowych.
 5. Mediacje z perspektywy mediatora – wystąpienia stałych mediatorów przy 
Sądzie Okręgowym w Gdańsku Magdaleny Dittmer, Barbary Sikorskiej i 
 Arkadiusza  Latuszewskiego    .
 6. Mediacja z perspektywy sędziego; decyzja o skierowaniu sprawy do 
mediacji, dokumentacja mediacyjna, zatwierdzanie ugody, korzyści płynące z 
mediacji, zakończenie sporu pracowniczego bez czynnego udziału wymiaru 
sprawiedliwości - wystąpienie Przewodniczącej Wydziału Pracy Sądu 
Rejonowego w Malborku sędziego Ireny Grocholi . 
 7. Spory pracownicze a rola mediacji transgranicznych w świetle nowych 
przepisów – wystąpienie  dr Doroty S. Majewicz, stałego mediatora przy 
Sądzie Okręgowym w  Gdańsku oraz Sądzie Okręgowym w Poznaniu w zakresie 
mediacji pracowniczych, cywilnych i gospodarczych z uwzględnieniem mediacj
i transgranicznych. 
 8.Panel dyskusyjny -  pytania dotyczące mediacji od uczestników.

               Program mediacji rówieśniczych 2019.

    Program  spotkania  w dniu 17 października 2019r. w godz. o 10.00 
do 12.00 w  Sądzie Rejonowym w Malborku  w związku  z  obchodami 
Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji .
  
 Temat; Mediacje rówieśnicze jako instrument przeciwdziałania agresji i 
rozwiązywania konfliktów w szkołach .
 
 Powitanie zaproszonych gości i rozpoczęcie spotkania .
 
 1.      Problematyka ogólna mediacji -  pojęcie i etapy mediacji, zasady 
mediacji    (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność, 
akceptowalność) rola mediatora i jej specyfika; prawa i obowiązki 
mediatora, mediacje szkolne, a mediacje rówieśnicze. 
 2.      Po co mediacje w szkole? -  rodzaje mediacji w środowisku 
szkolnym, płaszczyzny zastosowania mediacji szkolnej i rówieśniczej, 
spotkania informacyjne dla grona pedagogicznego, uczniów oraz rodziców, 
szkolne kluby  mediatora - wystąpienie  Katarzyny Stryjek Prezesa Polskiego
 Centrum Mediacji oddział Trójmiasto, nauczyciela akademickiego, 
propagatora i trenera mediacji rówieśniczej i szkolnej w Polsce i za 
granicą ( współtwórcy Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej )
 3.      Mediacja z perspektywy sędziego rodzinnego -   decyzja o 
skierowaniu sprawy do mediacji, dokumentacja mediacyjna, korzyści płynące z
 mediacji, zakończenie sporu  bez czynnego udziału wymiaru sprawiedliwości 
- wystąpienie Przewodniczącej III Wydziału Rodzinnego i dla Nieletnich Sądu
 Rejonowego w Malborku sędziego Reginy Despot- Mładanowicz  . 
 4.       Mediacja rówieśnicza w perspektywie zadań rozwojowych okresu
 adolescencji -  wystąpienie dr hab. Justyny Siemionow, profesora 
nadzwyczajnego Uniwersytetu Gdańskiego Wydział Nauk Społecznych, Instytutu 
Pedagogiki, psychologa, wieloletniego praktyka w pracy z młodzieżą 
niedostosowaną społecznie i zagrożoną tym zjawiskiem, autorką ponad 
siedemdziesięciu publikacji naukowych. 
 5.      Panel dyskusyjny- pytania dotyczące mediacji rówieśniczych od 
uczestników . 


Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku

LP. DATA MIEJSCE ORGANIZATOR DZIAŁANIE
1. 12.10.2018r. od godz. 10.00 Sąd Rejonowy w Malborku ul.17-go Marca 3, sala nr 201, I piętro       Sąd Rejonowy w                           Malborku pierwsze z planowanych cyklu spotkań mediatorów specjalizujących się w prawie pracy z  przedstawicielami pracodawców i związków zawodowych z udziałem sędziów z pionu cywilnego jak również z udziałem lokalnych mediów.
2. 17.10.2018r. godz. 10.00 do 11.00 Sąd Rejonowy w Malborku ul.17-go Marca 3, sala nr 201, I piętro

Sąd Rejonowy w                             Malborku

spotkanie mediatorów z sędziami z pionu karnego, przedstawicieli Prokuratury Rejonowej w Malborku adwokatami i radcami prawnymi, specjalizującymi się w sprawach karnych oraz przedstawicieli Zakładów Karnych w Sztumie i Malborku.
3. 17.10.2018r. godz. 11.30 do 12.30 Sąd Rejonowy w Malborku ul.17-go Marca 3, biuro obsługi interesanta .      Sąd Rejonowy w                           Malborku dyżur mediatorów – spotkanie z interesantami .

Informacje dotyczące mediacji dostępne są na stronie internetowej :

Link: Mediacje SO Gdańsk http://www.gdansk.so.gov.pl/mediacje

Link: „OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA MEDIACJI 2017”

Link:Tygodnia Mediacji 2017 ze strony Sądu Okręgowego w Gdańsku

Zalacznik: Tydzień Mediacji 2017 w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku

Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji

w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku

 

LP. DATA MIEJSCE ORGANIZTOR DZIAŁANIE
1. 16.10.2017r.

 

Godz. 9:00

Budynek

 

Sądu Rejonowego

w Malborku

ul. 17-go Marca 3

Sąd Rejonowy

 

w Malborku

spotkanie                    doświadczonych mediatorów                z Polskiego Centrum Mediacji z sędziami, przedstawicielami Zakładu Karnego     w  Malborku oraz Zakładu Karnego      w Sztumie, jak  również                      z przedstawicielami  mediów lokalnych  (w tym np. Radia Malbork oraz Dziennika Malborskiego – Dziennika Bałtyckiego, oraz Malborskiej Telewizji Internetowej).
2. 16.10.2017r.

 

Godz.10:30 – 13:00

 BudynekSądu Rejonowego

 

w Malborku

ul. Poczty Gdańskiej 19

 Mediator
Artur Latuszewski
 Dyżur mediatora
 Opublikowano przez o 22:07