Oddziały i Sekcje

 

Oddział Administracyjny

e-mail : srmalbork@malbork.sr.gov.pl

Kierownik administracyjny: mgr inż.  Kinga Klawińska.

Przedmiot działania: sprawy kadrowe, prowadzenie sekretariatu prezesa sądu i kancelarii tajnej, prowadzenie biura podawczego, biura dowodów rzeczowych, administracja budynku, bhp.

Zakres obowiązków: organizowanie pracy oddziału, bieżące kontrolowanie wykonywania zadań przez pracowników oddziału oraz sprawowanie nadzoru nad organizacją sekretariatu sądowego.

Tel. (55) 647-07-02

Fax (55) 647-07-04

Oddział Księgowo – Finansowy

e- mail : ksiegowosc@malbork.sr.gov.pl  

Główna księgowa: Anna Krupa

Tel. (55) 647-07-05

Fax (55) 647-07-09

e-mail : glownaksiegowa@malbork.sr.gov.pl

Zakres obowiązków: sprawuje nadzór nad działalnością finansową Sądu.

 Opublikowano przez o 12:42