Pomoc Pokrzywdzonym

 

18.02.2020r.

OSOBY POKRZYWDZONE PRZESTĘPSTWEM

MOGĄ KORZYSTAĆ Z OFERTY PODMIOTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI:

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

08.08.2019r.

Informator teleadresow – dane udzielających pomoc osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie w Gdańsku 2019 rok.

 

—————————————————————————————————————–

 

24.07.2019r.

Przedstawiamy zaktualizowane bazy danych istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających 

pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województw:

 

 

w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. 

—————————————————————————————————————–

 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

SZCZEGÓŁY W ULOTCE INFORMACYJNEJ MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI (KLIKNIJ TUTAJ)

oraz

NA STRONIE WWW.POKRZYWDZENI.GOV.PL

Zaktualizowana baza instytucji rządowych i samorządowych udzielająch pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie
L.p Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania[leczenie – rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, programy korekcyjno -edukacyjne]
1 2 3 4
GDAŃSK
1. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku

 

ul. Zakopiańska 37   

tel. 58-302-26-52,           58-302-04-53, 58 301 51 32

Terapia – udziela pomocy psychologicznej, prawnej terapeutycznej w zakresie problemu przemocy występującej w rodzinach z problemem alkoholowych

 

-prowadzi oddział dzienny

2. Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień  ul. Dyrekcyjna 5             tel. 58-320-02-56,            58 320 44 04 Konsultacja – prowadzi poradnictwo dla rodziców, superwizje dla osób profesjonalnie zajmujących się wychowaniem
3. Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków  ul. Stryjowskiego 28,                                 

 

tel. 58-304-16-80

Poradnictwo – udziela poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego (również w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej)
4. Miejska Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

 

NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia ,ul. Oliwska 62,

tel. 58 342 33 60,             58 34 23 327,                 fax. 58 34 23 300

PoradnictwoTerapia – poradnictwo i terapia dla osób uzależnionych od alkoholu,

 

– terapia dla osób współuzlaeżnionych,

– poradnictwo i terapia dla dorosłych dzieci alkoholików,

– spotkania i grupy edukacyjno-terapeutyczne dla młodzieży z problemem alkoholowym

5. Nadmorskie Centrum Medyczne,

 

Przychodnia „Gospody”,

ul. Gospody 7,

tel. 58 511 16 18

TerapiaPoradnia dla uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu – programy terapii odwykowej dla uzależnionych od alkoholu,– leczenie ambulatoryjne,

 

– terapia indywidualna i grupowa

6. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny

 

im. T.Bilikiewicza,

ul. Srebrniki 1,

tel. 58 345 22 56,

Terapia – Oddział Stacjonarny

 

– Oddział leczenia uzależnień z detoksykacją

– Oddział Terapii

7. Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW-Polska

 

Gdańsk, ul. Miszewskiego 17, pokój 100,

Tel 58-344-97-50,             58 344 38 53

Terapia

 

Mediacja

Pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji kobiet
8. Centrum Praw Kobiet

 

Gdańsk, ul. Gdyńskich Kosynierów 11,

tel. 58 341-79-15

poradnictwo -pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy I dyskryminacji kobiet

 

-aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet

9. Demokratyczna Unia Kobiet

 

Gdańsk, ul. Miszewskiego 17,

pokój 201,

tel. 58 345 50 16

poradnictwo -pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji kobiet

 

– porady prawne i psychologiczne

10. Centrum Interwencji Kryzysowej PCKGdańsk, ul. Gustkowicza 13,

 

tel/fax. 58-511-01-21/22

poradnictwo -pomoc interdyscyplinarna na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, m.in. doświadczających przemocy

 

-pomoc prawna i psychologiczna

-pomoc osobom pokrzywdzonym przestepstwem

GDYNIA
1. Zespół Placówek Specjalistycznych  im. K.Lisieckiego „Dziadka” 

 

ul. Wejherowska 65

tel.  58 667 40 89

58/664-33-66

www.zps.net.pl

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy – leczenie ambulatoryjne

 

– program edukacyjno – korekcyjny

– spotkania indywidualne i grupowe

2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej  ul.Biskupa Dominika 25

 

tel. 58 622 22 22

oik@zps.net.pl

Konsultacje i terapia indywidualna

 

-grupowe spotkania

-porady prawne

-otwarta grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy

-ambulatoryjne

 

– oddziaływania terapeutyczne

KARTUZY
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

 ul. Mściwoja II 20,

 tel. 58 685 33 20

Program Przeciwdziałania Przemocy w powiecie kartuskim na lata 2008 – 2010 uchwała nr XVIII/184/08 rada Powiatu Kartuskiego z 4.08.2008r. Powiatowy program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie „Można inaczej”. Uchwała nr XIX 196/08 Rady Powiatu Kartuskiego z 30.10.2008 r.

 

Głównym celem projektu jest:

– wykształcenie u sprawców przemocy społecznie akceptowanych sposobów radzenia sobie z napięciem, agresją i negatywnymi emocjami

– nauczenie sprawców przemocy kontroli zachowań i zaspokajania potrzeb w konstruktywny sposób

– zmniejszanie u sprawców przemocy prawdopodobieństwa ryzyka powrotu do zachowań agresywnych

2. Centrum Interwencji Kryzysowej 

 

ul. Gdańska 12,

tel. 58 685-33-20,

58 684-00-82

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie -program przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

– strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych

-przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

-tworzenie lokalnego systemu wsparcia

-pokrywanie kosztów dojazdu na terapię i leczenie

4. NZOZ Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia

 

83-330 Żukowo, ul. Gdańska 52,

tel. 58/684-93-79

Psychoterapia indywidualna Praca w ambulatoryjnej formie w ramach sesji indywidualnych
KOŚCIERZYNA
1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  ul. Świętojańska 5

 

 tel. 58 686 48 61

Terapia indywidualna – oddziaływania terapeutyczne
KWIDZYN
1. Stowarzyszenie „Klub Abstynenta”

 

tel. 55 261 08 46

Konsultacje psychologa -Wsparcie psychologiczne
2. Przychodnia Leczenia Uzależnień 

 

ul. Warszawska 18a,

 tel. 55-646-44-04

Psychoterapia -Program korekcyjno – edukacyjny w ramach leczenia odwykowego ambulatoryjnego
3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

ul. Warszawska 14,

 tel. 55-279-70-13

Program pomocy terapeutycznej dla sprawców przemocy „Zatrzymaj się” -Program korekcyjny (wsparcie psychologiczno – pedagogiczne, spotkania terapeutyczne).
MALBORK
1. Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Malborku

 

 Malbork, al. Woj. Polskiego 478

tel.  55 277 99 88

_ _
2. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych AGAPE CUSiW w Nowym Stawie  ul. Mickiewicza 32,

 

tel. 55-271-50-36

_ _
3. Centrum Profilaktyki Uzależnień

 

 Malbork, ul. Nowowiejskiego

tel. 55 272 22 22

Terapia indywidualna i grupowa dla ofiar przemocy domowej Oddziaływania edukacyjno- terapeutyczne
STAROGARD GDAŃSKI
1. Punkt Interwencji PCK filia Gdańskiego Centrum Interwencji Kryzysowej

 

82-300 Starogard Gd., ul. Mickiewicza 9,

tel 58-562-22-26

Poradnia – zadania w zakresie interwencji kryzysowej –pomocy ofiarom przemocy – poradnictwo specjalistyczne odnośnie rozwiązywania problemów rodzinnych, mobbingu, doświadczenia przemocy, gwałtu i innych nadużyć
TCZEW
1. Wydział Interwencji Kryzysowej PCPR 

 

ul. Wojska Polskiego 6,

 tel. 58-530-07-92

– Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

 

– terapia

– interwencja kryzysowa

-Terapia psychologiczna

 

-Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

 ul. Wojska Polskiego 6,

tel. 58- 530 44 47

58- 532 07 84

fax 58 530 44 43

-monitorowanie rodzin zastępczych i wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych – Pomoc materialna

 

– organizator rodzinnej pieczy zastępczej

WEJHEROWO
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Oś. 1000-lecia 15,

tel. 58-672-41-70

– pomoc psychologiczna

 

-poradnictwo

Psycholog, radca prawny
2. Centrum Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sobieskiego 279A

 

tel. 58-672-40-63

– Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

 

-poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne

– porady psychologiczne i pedagogiczne
4. Punkt Pomocy Rodzinie w Pucku ul. Lipowa 3c -poradnictwo, terapia Psycholog, psychiatria
5. Punkt Pomocy Rodzinie we Władysławowie

 

ul. Hallera 19

-terapia Psycholog
6. Ośrodek Pomocy Społecznej we WładysławowiePunkt Konsultacyjny

 

Władysławowo

ul. Hallera 19

konsultacje dla sprawców przemocy psycholog
Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią
L.p Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania[leczenie – rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, programy korekcyjno -edukacyjne]
1 2 3 4
GDAŃSK
1. Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Monar” w Gdańsku ul 3 Maja 6tel. 58-302-04-42,      58 302-63-89 terapia -udziela pomocy psychologicznej osobom z uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzinom-prowadzi terapię indywidualna i grupową w systemie ambulatoryjnym
2. N.Z.O.Z.Ośrodek Rehabilitacyjno – Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży

 

„Monar” Gdańsk

  ul. Agrarna 2

tel. 58-349-49-54

terapia -prowadzi terapię osób uzależnionych w  systemie stacjonarnym-poradnictwo psychologiczne
GDYNIA
1. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Przychodnia Terapii Uzależnień od środków psychoaktywnych i Współuzależnieniaul. Chrzanowskiego 3/5                            tel. 58-620-88-88 PsychoedukacjaTerapia grupowa i indywidualna -ambulatoryjne– leczenie odwykowe

 

– grupy psychoedukacje dla osób uzależnionych

–konsultacje prawnika

-konsultacje pracownika socjalnego

-diagnostyka medyczna i psychologiczna

-psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych i ich rodzin

2. Edukacyjna Klinika Centrum ARRUPE Poradnia Profilaktyki Uzależnień Tatrzańska 35,         tel. 58 620-66-90ekporadnia@o2.pl Psychoedukacja

 

Terapia grupowa i indywidualna

Poradnictwo

Terapia zajęciowa dla dzieci i młodzieży

– ambulatoryjne

 

– punkt konsultacyjny

KARTUZY
1. Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Gdańska 12, tel. 58 685-33-20,     58 684-00-82 Program Pomocy Rodzinie i Dziecku Uchwała nr XXXVII/280/06 Rady Powiatu Kartuskiego  z dnia 31.08.2006 r. -Poradnictwo-Wsparcie psychologiczne
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Mściwoja II 20,

 

tel. 58 685 33 20

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie Gminny program przeciwdziałania narkomanii – programy edukacyjne w szkołach
KOŚCIERZYNA
1. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Narkomanii MOPSul. J. Brzechwy 5,

 

 tel. 58- 686-60-66

Poradnictwo -Dystrybucja materiałów informacyjnych-Kierowanie do punktów terapeutycznych

 

-Motywowanie do podjęcia leczenia

-Testy na obecność narkotyków w moczu

KWIDZYN
1. Stowarzyszenie „Klub Abstynenta” tel. 55 261 08 46 Konsultacje psychologai terapeuty ds. uzależnień – Oddziaływania terapeutyczne
2. Przychodnia Leczenia Uzależnień ul. Warszawska 18a tel. 55-646-44-04 Psychoterapia -Leczenie odwykowe ambulatoryjne – pełny program psychoterapii
MALBORK
1. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych AGAPE CUSiW w Nowym Stawieul. Mickiewicza 32

 

 tel. 55-271-50-36

_ _
2. Centrum Profilaktyki Uzależnień Malbork, ul. Nowowiejskiego tel. 55 272 22 22 Konsultacje dla zagrożonej uzależnieniem młodzieżyProgram„FreD goes net” -Oddziaływanie interwencyjno- terapeutyczne
3. Teen ChallengeChrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Malborku Malbork, al. Woj. Polskiego 478        tel.  55 277 99 88 Program Coffee House Oddziaływania terapeutyczne ukierunkowane na budowanie motywacji do podjęcia  leczenia odwykowego
SOPOT
1. Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień ul. Chrobrego 6/8tel. 58-551-48-75 Terapia indywidualna i grupowa -Oddziaływanie terapeutyczne-Leczenie odwykowe
2. Młodzieżowy Ośrodek TerapeutycznyMROWISKO

 

Ul. Niepodległości 817a

Tel. 58-550 26 69

Pomoc psychologiczna, psychoterapia indywidualna, grupowa i rodzinna. Rozwiązywanie problemów związanych    z używaniem środków uzależniających
STAROGARD GDAŃSKI
1.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Leczenia Uzależnień ul. Chopina 9

 

 tel. 58 562 94 93

Terapia osób uzależnionych -Zajęcia w grupach terapeutycznych oraz konsultacje i spotkania indywidualne z terapeutami-Oddziaływanie psychoterapeutyczne
Terapia Młodzieży Eksperymentującej lub uzależnionej od środków psychoaktywnych -Zajęcia w grupach terapeutycznych oraz konsultacje i spotkania indywidualne z terapeutami.
2. Szpital Nerwowo i Psychicznie Chorych ul. Skarszewska 7Tel. 58 562 06 00 Oddział leczenia uzależnień z detoksykacją – Leczenie ostrych zespołów abstytencyjnych , ocena stanu psychicznego i somatycznego, konsultacje specjalistyczne, leczenie farmakologiczne zaburzeń psychicznych i somatycznych, motywowanie do utrzymania abstynencji i podjęcia terapii uzależnienia.
3. Punkt konsultacyjny dla Młodzieży Uzależnionej „SILOE” Os. 60-lecia Odzyskania Niepodległości 14   tel. 58-562-31-74   -Konsultacje indywidualne (spotkania terapeutyczne, wsparcie psychologiczne, interwencja w sytuacjach kryzysowych, pomoc w rozwiązywaniu problemów)-kierowanie na badania, detoksykację, terapię długoterminową w placówkach stacjonarnych.
TCZEW
1. Okno” Punkt Konsultacyjny ds. uzależnieńul.Kościelna 6

 

tel. 515-188-207 po godz. 15.00

PoradyKonsultacje

 

Grupy wsparcia

-Wsparcie psychologiczne-Terapia w systemie ambulatoryjnym

 

-Kierowanie do ośrodków leczenia uzależnień

2. Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik”Ul. Hutten Czapskiego 49, Opalenie

 

Tel. 58-535-48-52

Terapia -Leczenie stacjonarne-Terapia grupowa i indywidualna
WEJHEROWO
1. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w WejherowieUl. Pucka 3

 

Tel. 58/672-50-41

– punkt konsultacyjny– terapia indywidualna – psycholog– psychiatra

 

– terapeuta

2. Ośrodek Terapii Uzależnień Smażyno 9 84-217 Szemud tel. 58 572 85 80 Psychoterapia grupowa i indywidualnaWarsztaty edukacyjno – treningowe Leczenie stacjonarne-Skierowania dla mężczyzn, którzy ukończyli 21 rok życia
Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem
L.p Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania[leczenie – rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, programy korekcyjno -edukacyjne]
1 2 3 4
GDAŃSK
1. Wojewódzki Ośrodek Terapii  Uzależnienia iod Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańskuul. Zakopiańska 37            tel. 058-302-26-52,            58-302-04-53, 58 301 51 32 terapia -prowadzi terapię dla osób uzależnionych od alkoholu w systemie i ambulatoryjnym
2. Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień ul. Dyrekcyjna 5                    tel. 58-320-02-56,               58 320 44 04 terapia -prowadzi terapię osób uzależnionych w formie ambulatoryjnej
3. Poradnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień ul. Wałowa 27 tel. 58-301-78-35,             58-300-56-76 terapia -prowadzi terapię indywidualną i grupową osób uzależnionych i współuzależnionychw warunkach ambulatoryjnych
4. Gdańskie Centrum Zdrowia Miejska Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień ul Dyrekcyjna 5tel. 58-320-02-56,         58 320 44 04 Program dla uzależnionych od alkoholu i innych środków, dla osób pijących szkodliwie -Leczenie ambulatoryjne-Terapia indywidualna i grupowa

 

-Trening umiejętności psychologicznych

-Grupy edukacyjne

5. Zespół ds. Lecznictwa i Pomocy Rodzinie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku ul Dyrekcyjna 5 tel. 58-306-46-65 terapia -Prowadzi procedury zobowiązania osoby uzależnionej i nadużywającej alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego– prowadzi poradnictwo w zakresie problemów uzależnienia od alkoholu i ich skutków
GDYNIA
1. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Przychodnia Terapii Uzależnienia Alkoholu Współuzależnienia ul. Reja 2 A tel. 58-6216135 PsychoedukacjaTerapia indywidualna i grupowa

 

Programy terapeutyczno -rozwojowe

-Leczenie ambulatoryjne i stacjonarne (oddział dzienny)-Terapia odwykowa dla osób uzależnionych

 

-Psychoedukacja

2. Centrum Zdrowia Psychicznego ul. Romualda Traugutta 9     tel. 58 621 61 43 Indywidualne konsultacje psychiatryczne i psychologiczneTerapia indywidualna -Konsultacje-Leczenie odwykowe ambulatoryjne (farmakoterapia)

 

-Terapia indywidualna

KARTUZY
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Centrum Interwencji ul. Mściwoja II 20,                   tel. 58 685-33-20, Program Pomocy Rodzinie i Dziecku Uchwała nr XXXVII/280/06 Rady Powiatu Kartuskiego  z dnia 31.08.2006 r. -Poradnictwo-Wsparcie psychologiczne
2. Poradnia Leczenia Uzależnień przy ZOZ Kaszuby w Kartuzach Terapia podstawowa i pogłębiona Forma ambulatoryjna
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych -programy profilaktyczne w szkołach dla rodziców i nauczycieli,– motywacja do podjęcia leczenia lub terapii

 

– pokrywanie kosztów dojazdu na terapię

4. NZOZ Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia83-330 Żukowo,                  ul. Gdańska 52,                tel. 58/684-93-79 Psychoterapia indywidualna Praca w ambulatoryjnej formie w ramach sesji indywidualnych
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach -poradnictwo-pomoc psychologiczna

 

-terapia indywidualna

– pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków
KOŚCIERZYNA
1. Poradnia Uzależnień NZOZ Przychodnia ul.Skłodowskiej 7Tel. 58 686 48 76 Terapia grupowa i indywidualna -Leczenie odwykowe ambulatoryjne, indywidualne spotkania z terapeutą-Grupy wsparcia AA
2. Poradnia UzależnieńSzpital Specjalistyczny ul. Piechowskiego 36

 

tel. 58 686-0000

Terapia indywidualna -Leczenie odwykowe ambulatoryjne, spotkania indywidualne z psychologiem
KWIDZYN
1. Przychodnia Leczenia Uzależnień                             ul. Warszawska 18atel. 55 646 44 04 Psychoterapia -Leczenie odwykowe ambulatoryjne – pełny program psychoterapii
2. NZOZ Centrum Psychiatrii w Sztumie ul. Słowackiego 4tel. 55 2778084 Terapia uzależnień -Program terapii odwykowej – leczenie ambulatoryjne
3. NZOZ Centrum Psychiatrii w Prabutach ul. Kuracyjna 30 tel. 55 2780122 Terapia uzależnień -Program terapii odwykowej – leczenie stacjonarne
MALBORK
1. NZOZ Centrum Psychiatrii Malbork, ul. Nowowiejskiegotel. 55 272 38 69 Terapia Leczenie odwykowe przeciwalkoholowe – ambulatoryjne
2. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych AGAPE CUSiW w Nowym Stawie                   ul. Mickiewicza 32Tel. 55 271 59 57 Terapia Oddziaływania terapeutyczne (indywidualne i grupowe) – forma ambulatoryjna i stacjonarna
3. PZP w Nowym Dworze Gdańskim ul. Sienkiewicza 17tel. 55 246 22 33 Terapia Leczenie odwykowe przeciwalkoholowe – ambulatoryjne
4. Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w MalborkuMalbork,                                 Al. Woj. Polskiego 478

 

tel.  55 277 99 88

Program Coffee House

 

Klub Abstynenta

Oddziaływania terapeutyczne ukierunkowane na budowanie motywacji do podjęcia  leczenia odwykowego, czy też szerzej motywacji do zmiany.Oddziaływania wspierające
SOPOT
  1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Marynarzy 4                     Tel. 58 521 36 10   Motywowanie do leczenia
  2. Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień          ul. Chrobrego 6/8tel. 58 551 48 75 Terapia -Terapia indywidualna i grupowa – forma ambulatoryjna
  3. Klub Abstynenta „Mewa” grupy AA Boh. Monte Cassino 5 tel. 58 550-70-69 Terapia -Terapia grupowa,-Grupy wsparcia
  4. Grupa Wsparcia „AA”przy Klubie Abstynenta „Mewa”   wsparcie
  5. Grupa Wsparcia „AA”przy parafii „Najświętszego Serca Pana Jezusa”ul. Malczewskiego   wsparcie
  6. Grupa Wsparcia „AA” parafii „NMP Wniebowziętej Gwiazda Morza”   wsparcie
STRAROGARD GDAŃSKI
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Leczenia Uzależnień                         ul. Chopina  9tel. 58 562 94 93 Terapia osób współuzależnionych -Zajęcia w grupach terapeutycznych oraz konsultacje i spotkania indywidualne– Oddziaływania psychoterapeutyczne
2. Szpital Nerwowo i Psychicznie Chorych                                   ul. Skarszewska 7              tel. 58 562 06 00 Poradnia zdrowia psychicznego -poradnictwo psychologiczne i psychiatryczne– farmakoterapie

 

– terapie indywidualne

– grupy terapeutyczne

3. Punkt konsultacyjny dla Młodzieży Uzależnionej „SILOE”                                Os. 60-lecia Odzyskania Niepodległości 14tel. 58-562-31-74 terapia -Konsultacje indywidualne, interwencja w sytuacjach kryzysowych, pomoc w rozwiązywaniu problemów, wsparcie psychologiczne, kierowanie na badania, detoksykację, terapię długoterminową w placówkach stacjonarnych.
4. Stowarzyszenie klub abstynenta „Razem”Os.60-Lecia Odzyskania Niepodległości 14

 

tel. 58 775 08 43

Terapia grupowa -działalność profilaktyczno – kulturowo – oświatowa
TCZEW
1. Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta „Sambor” Elizy Orzeszkowej 6 tel. 58 531 38 13 Terapia grupowaKierowanie na leczenie odwykowe -Spotkania grup wsparcia
2. Grupy Samopomocowe-„Rozsądek” ul. Al. Zwycięstwa 6

 

-„Feniks” ul. Rokicka 1 

(salka przy parafii NMPMK),

-„Lux” ul. Południowa 6

– „Nadzieja” ul. Orzeszkowej 6

pomoc – telefon zaufania
3. Poradnia Zdrowia PsychicznegoPoradnia Odwykowa

 

ul. Wojska Polskiego 5

tel 58 530 27 00

Terapia grupowa i indywidualna -leczenie odwykowe – forma niestacjonarna– oddziaływania terapeutyczne

 

-pomoc psychologiczna

– grupy wsparcia AA

WEJHEROWO
1. Klub Abstynenta- Rumia Starowiejska 46  tel. 58 671 29 55 Grupa samopomocowa  
2. Kościół P.W. Św. LeonaWejherowo

 

Ul. 3 Maja

Grupa samopomocowa  
3. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie ul. Pucka 3Tel. 58/672-50-41

 

dodatkowe sale spotkań

-Reda – Kościół NMP ul. Gdańska,

-Luzino – siedziba Komisji ul. 10-go Marca,

-Kębłowo-salka parafialna)

Terapia dla osób uzależnionychWspółuzależnienia – DDA -terapia indywidualna– terapia grupowa

 

– terapia rodzinna

-psychiatra

  Spotkania samopomocowe -spotkania AA
4. Punkt Pomocy Rodzinie w Pucku ul. Lipowa 3c Terapia dla osób uzależnionych i współuzależnionych -Terapia
5. Punkt Pomocy Rodzinie we Władysławowie ul. Hallera 19 Terapia, poradnictwo -Terapia indywidualna-Pomoc Psychologiczna

Tydzień Pomocy

Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Prezes Sądu Rejonowego w Tczewie informuje, że w ramach obchodzonego w dniach 23 lutego 2015 r. – 28 lutego 2015 r. „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w Sądzie Rejonowym w Tczewie będą udzielane porady dla osób pokrzywdzonych w wyniku popełnienia przestępstw.

Zainteresowani mogą zgłaszać się w dniach 23 lutego 2015 r. – 28 lutego 2015 r.  w godzinach od 8.00 do 15.00 w Biurze Kuratorów Zawodowych – ul. Paderewskiego 18, gdzie dyżur będą pełnić kuratorzy Sądu Rejonowego w Tczewie oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Załączniki i aktualizacje:

Osrodek pomocy dla osob pokrzywdzonych przestepstwem – woj warminsko-mazurskie

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim w 2016r.

Informator dot. Programu Korekcyjno-Edukacyjnego Nowy Dwór Gdański

Plakat OPOPP województwo warmińsko-mazurskie

Ulotka Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim

08.03.2018r.:

Ośrodki woj pomorskie dane teleadresowe

zakres świadczonej pomocy

plakat

09.08.2018r.:

Przemoc w rodzinie – bazy danych woj.pomorskie

Informator teleadresowy – dane podmiotów udzielajacych pomoc osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie – na terenie miasta Gdańska

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia mających siedzibę na obszarze województwa pomorskiego

Rejestr specjalistyczne poradnictwo 2018 mających siedzibę na obszarze województwa pomorskiego – tabela

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2018 r.

SOW i PKE 2018 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

PODMIOTY SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE,POWIECIE 2018

Przemoc w rodzinie – bazy danych woj.kujawsko-pomorskie

Wykaz organizacji pozarzadowych świdczacych pomoc ofiarom przemocy w rodzinie w 2018r

Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego 2018 r

Baza teleadresowa osób nadzorujacych lub koordynujacych działnia słuzb z zakresu przeciedziałnia przemocy w rodziniexls

Wykza SOW 2018

Wykaz Powiatów realizujacych programy korekcyjno-edukacyjne w 2018r

Rejestr placówek tymczasowego schronienia 2018 r

Wykaz Zespołów Interdyscyplinarnych 2018

Przemoc w rodzinie – baza danych województwo warmińsko-mazurskie

Rejestr_jednostek_poradnictwa_specjalistycznego_województwa_warmińsko_-_mazurskiego_stan_na_czerwiec_2018r. .(3055691_2404000) (1)

Podmioty realizujące pr kor edu 2018.(3055694_2404003)

Baza teleadresowa org. pozarząd. 2018 r._(3055700_2404006)

Baza teleadresowa podmiotów 2018 r._(3055695_2404004)

Rejestr_placówek_udzielających_tymczasowego_schronienia_schroniska xlsx.(3055692_2404001)

18.01.2019r.

Załącznik: Broszura – powiatowy program korekcyjno-edukacyjny PCPR Malbork

 

 Opublikowano przez o 22:45