Telefony

 

Wykaz telefonów

Sąd Rejonowy w Malborku ,
82-200 Malbork ul. 17 Marca 3

Centrala tel. 55 647-07-00

Prezes tel. 55 647-07-02

Sekretariat Prezesa tel. 55 647-07-02      fax. 55 647-07-04

Dyrektor Sądu tel. 55 647-07-07

I Wydział Cywilny
tel. 55 647-07-10             fax. 55 647-07-11

II Wydział Karny
tel. 55 647-07-20               fax. 55 647-07-23

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Tel. 55 647-07-30              fax. 55 647-07-31

IV Wydział Pracy
Tel. 55 647-07-40          fax. 55 647-07-41

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Tel. 55 647-07-50            fax. 55 647-07-58

 

VII Wydział Wykonywania Orzeczeń

Tel. 55 647-07-70               fax. 55 647-07-73

Księgowość

Tel 55 647-07-05

 

Zespół Kuratorów dla Dorosłych Kierownik: Ewa Erber

tel. 55 647-07-90

 

Zespół Kuratorów Rodzinnych Kierownik: Ewa Bełdycka

tel. 55 647-07-95

Biuro Obsługi Interesantów:

 

– w budynku Sądu Rejonowego w Malborku przy ul. 17 Marca 3

Tel. 55 647-07-01

 Opublikowano przez o 12:52