Wydziały

 

Wydział I Cywilny

Przewodniczący Wydziału: SSR Marek Woźniak

Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSR Maciej Helmin

Zakres obowiązków: kieruje całokształtem pracy w wydziale w zakresie spraw sądowych, mając na względzie poziom i sprawność postępowania sądowego, podejmuje i wykonuje czynności wynikające z treści §80-82 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1141 z późn. zm.).

Przedmiot działania: rozpoznaje sprawy cywilne.

Kierownik sekretariatu: mgr Agnieszka Karbowiak

Zakres obowiązków: kieruje pracą sekretariatu i odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do zakresu działania podległego mu sekretariatu oraz odpowiada za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy wszystkich pracowników tego sekretariatu, planuje i organizuje pracę w/w sekretariatu oraz wykonuje obowiązki z zakresie czynności administracyjnych oraz czynności w sprawach sądowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.06.2019r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2019 r. poz. 138 z późn. zm.).

Tel.(55) 647-07-10

Fax (55) 647-07-11

Email w.cywilny@malbork.sr.gov.pl


Wydział II Karny

Przewodniczący Wydziału: SSR Wojciech Morozowski

Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSR Bartosz Bystrek

Zakres obowiązków: kieruje całokształtem pracy w wydziale w zakresie spraw sądowych, mając na względzie poziom i sprawność postępowania sądowego, podejmuje i wykonuje czynności wynikające z treści  §80-82 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1141 z późn. zm.).

Przedmiot działania:  rozpoznaje sprawy karne, karno-skarbowe oraz o wykroczenia.

Kierownik sekretariatu: Jolanta Zielonka

Zakres obowiązków: kieruje pracą sekretariatu i odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do zakresu działania podległego mu sekretariatu oraz odpowiada za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy wszystkich pracowników tego sekretariatu, planuje i organizuje pracę w/w sekretariatu oraz wykonuje obowiązki z zakresie czynności administracyjnych oraz czynności w sprawach sądowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.06.2019r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2019 r. poz. 138 z późn. zm.).

Tel. (55) 647-07-20

Fax. (55) 647-07-23

Email  w.karny@malbork.sr.gov.pl


Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Przewodnicząca Wydziału: SSR Regina Despot-Mładanowicz

Zakres obowiązków: kieruje całokształtem pracy w wydziale w zakresie spraw sądowych, mając na względzie poziom i sprawność postępowania sądowego, podejmuje i wykonuje czynności wynikające z treści  §80-82 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1141 z późn. zm.).

Przedmiot działania: rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu i środków odurzających.

Kierownik sekretariatu: Irena Fałdzińska

Zakres obowiązków: kieruje pracą sekretariatu i odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do zakresu działania podległego mu sekretariatu oraz odpowiada za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy wszystkich pracowników tego sekretariatu, planuje i organizuje pracę w/w sekretariatu oraz wykonuje obowiązki z zakresie czynności administracyjnych oraz czynności w sprawach sądowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.06.2019r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2019 r. poz. 138 z późn. zm.).

Tel.(55) 647-07-30

Fax(55) 647-07-31

Email w.rodzinny@malbork.sr.gov.pl


Wydział IV Pracy

Przewodnicząca Wydziału: SSR Irena Grochola

Zakres obowiązków: kieruje całokształtem pracy w wydziale w zakresie spraw sądowych, mając na względzie poziom i sprawność postępowania sądowego, podejmuje i wykonuje czynności wynikające z treści  §80-82 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1141 z późn. zm.).

Przedmiot działania: rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy.

Kierownik sekretariatu: Kamila Kuligowska

Zakres obowiązków: kieruje pracą sekretariatu i odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do zakresu działania podległego mu sekretariatu oraz odpowiada za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy wszystkich pracowników tego sekretariatu, planuje i organizuje pracę w/w sekretariatu oraz wykonuje obowiązki z zakresie czynności administracyjnych oraz czynności w sprawach sądowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.06.2019r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2019 r. poz. 138 z późn. zm.).

Tel. (55) 647-07-40

Fax (55) 647-07-41

Email w.pracy@malbork.sr.gov.pl


Wydział V Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący Wydziału: Referendarz sądowy Adam Kowalski

Zakres obowiązków: kieruje całokształtem pracy w wydziale w zakresie spraw sądowych, mając na względzie poziom i sprawność postępowania sądowego, podejmuje i wykonuje czynności wynikające z treści  §80-82 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1141 z późn. zm.).

Przedmiot działania: prowadzi księgi wieczystych i rozpoznaje sprawy z zakresu postępowania wieczystoksięgowego dla miasta Malbork oraz gmin: Lichnowy, Malbork, Miłoradz, Nowy Staw i Stare Pole.

Kierownik sekretariatu: Jadwiga Nadolska

Zakres obowiązków: kieruje pracą sekretariatu i odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do zakresu działania podległego mu sekretariatu oraz odpowiada za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy wszystkich pracowników tego sekretariatu, planuje i organizuje pracę w/w sekretariatu oraz wykonuje obowiązki z zakresie czynności administracyjnych oraz czynności w sprawach sądowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.06.2019r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2019 r. poz. 138 z późn. zm.).

Tel. (55) 647-07-50 Fax (55) 647-07-58

Email w.ksiag_wieczystych@malbork.sr.gov.pl


Wydział VII Wykonywania Orzeczeń

Przewodnicząca Wydziału: SSR Agnieszka Czerwińska

Zakres obowiązków: kieruje całokształtem pracy w wydziale w zakresie spraw sądowych, mając na względzie poziom i sprawność postępowania sądowego, podejmuje i wykonuje czynności wynikające z treści  §80-82 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1141 z późn. zm.).

Przedmiot działania:  rozpoznaje sprawy karne, karno-skarbowe oraz o wykroczenia.

Kierownik sekretariatu: Edyta Gas

Zakres obowiązków: kieruje pracą sekretariatu i odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do zakresu działania podległego mu sekretariatu oraz odpowiada za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy wszystkich pracowników tego sekretariatu, planuje i organizuje pracę w/w sekretariatu oraz wykonuje obowiązki z zakresie czynności administracyjnych oraz czynności w sprawach sądowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.06.2019r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2019 r. poz. 138 z późn. zm.).

Tel. (55) 647-07-70, (55) 647-07-71

Fax (55) 647-07-73

Email w.wykonawczy@malbork.sr.gov.pl


Wydział IX Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Dworze Gdańskim

Przewodniczący Wydziału: Referendarz sądowy Szymon Hinz

Zakres obowiązków: kieruje całokształtem pracy w wydziale w zakresie spraw sądowych mając na względzie poziom i sprawność postępowania sądowego,
podejmuje i wykonuje obowiązki wynikające z treści  §80-82 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1141 z późn. zm.).

Kierownik sekretariatu: Jolanta Malińska

Zakres obowiązków : kieruje pracą sekretariatu i odpowiada za prawidłowe i prawne wykonywanie czynności należących do zakresu działania podległego jej sekretariatu, odpowiada za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy wszystkich pracowników sekretariatu, planuje i organizuje pracę w/w sekretariatu oraz wykonuje obowiązki z zakresie czynności administracyjnych oraz czynności w sprawach sądowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.06.2019r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2019 r. poz. 138 z późn. zm.).

Zakres działania: prowadzenie ksiąg wieczystych i rozpoznawanie spraw z zakresu wieczysto księgowego dla miasta Krynica Morska oraz gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo.

Tel. 55 261-31-01

Fax. 55 246-46-54

Email w.ksiag_wieczystych_ndg@malbork.sr.gov.pl

 Opublikowano przez o 12:42