Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Na podstawie art.31a §1 pkt 4 ustawy z 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365 j.t.) oraz art. 14 ust.1 ustawy z 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2019.1696) pismo z dnia 11 września 2020 Adm-0110-32/20 Dyrektor Sądu Rejonowego w Malborku powołał koordynatora ds dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Sądzie Rejonowym w Malborku

Do zadań koordynatora należy:

1) Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Sąd Rejonowy w Malborku,
2) Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy;
3) Monitorowanie działalności podmiotu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności, tel. 55 647 07 01,
e-mail: koordynator-dsd@malbork.sr.gov.pl

 Opublikowano przez o 09:53